Nowe trendy w zarządzaniu – zobacz, co nas czeka w 2016 roku

kaboompics.com_Woman lying and typing on laptop

Dzięki wprowadzaniu nowych praktyk, firmy stają się bardziej produktywne, a także są lepszym miejscem pracy. Zachęcanie pracowników do rozmów, integracji, pracy w domu, czy samoorganizacji – to co kiedyś było nie do pomyślenia, dziś jest rzeczywistością. Jakie trendy czekają nas w 2016 roku?

1. Zdalna praca jako nowy sposób budowania zespołu. Ta opcja daje Ci możliwość znalezienia wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza jeśli szukasz konkretnych umiejętności. Miejsce zamieszkania jest dużym ograniczeniem w pozyskiwaniu talentów, a w tym przypadku problem znika. Wielu menadżerów obawia się, że pracownicy zdalni są bardziej leniwi, ponieważ nikt ich nie nadzoruje, jednak zazwyczaj jest odwrotnie. Starają się bardziej, wkładają większy wysiłek w pracę, żeby nikt im niczego nie zarzucał. Aby praca zdalna była możliwa, potrzebna jest dobra komunikacja. Najlepsze do tego będą platformy komunikacyjne i organizacyjne takie jak na przykład Slack, czy Trello o których wcześniej pisałem. Pozwalają pracownikom pozostać w kontakcie i zapewniają przejrzystość – menadżerowie wiedzą co zespół rzeczywiście robi. Zobacz poprzedni wpis:
Aplikacje pomocne w zarządzaniu projektami

2. Nowe narzędzia pracy zwiększające przejrzystość. Tradycyjne systemy zarządzania zmieniają się. Przechodzimy z e-maili i Offica do szerszych zestawów narzędzi w chmurze, które pozwalają planować, tworzyć, udostępniać i współpracować. Coraz więcej narzędzi do pracy w trybie Agile ma swoje wersje tak na komputery jak i urządzenia mobilne (Trello, dapulse i wiele innych) Odchodzi się od planowania pracownikom czasu na rzecz samorganizacji. W otwartych organizacjach pracownicy mają wgląd do całości projektu i widzą, kto jest za co odpowiedzialny. Dzięki temu rozumieją swoją rolę w zespole, a także w szerszej wziji firmy. Podstawą tej zmiany jest zaufanie. Rolą menadżera jest coaching, usunięcie przeszkód i problemów oraz bycie liderem dla zespołu.

3. Zaangażowanie będzie nadal sprawą największej wagi. 87% firm uważa, że kultura i zaangażowanie to największy priorytet. Podstawą wielu istotnych elementów sukcesu jest aktywność i oddanie zespołu. Według licznych badań aż 70 % pracowników nie jest zaangażowanych w pracę. Ciekawe, czy w tym roku ulegnie to zmianie.

4. Młodsi pracownicy zmieniający styl zarządzania. Kiedy młodsi pracownicy zaczną przejmować nadzór, nastąpi znaczna jakościowa zmiana w stylu zarządzania. Charakter przywództwa ewoluuje w kierunku większej współpracy i mniejszej hierarchizacji.

Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej.
Henry Ford

5. Zespół pracujący na własnym sprzęcie. Koncepcja jest prosta: firmy umożliwiają pracownikom korzystanie z własnych smartfonów, komputerów, tabletów i innych urządzeń elektronicznych. Ten trend przyczynia się do wzrostu mobilnego oprogramowania w zarządzaniu projektami.

6. Odejście od hierarchii, aby wykorzystać mocne strony pracowników. Organizacyjne i kulturowe aspekty firmy są pod ogromnym wpływem kierownictwa i w tych sprawach pracownicy nie mają szansy się wykazać. To zadaniem liderów jest znalezienie pozytywnych i efektywnych sposobów nagradzania różnych mocnych stron pracowników. Mądrzy przywódzcy mogą przyjąć taktykę otwartych dzrzwi i czerpać nowatorskie, postępowe pomysły od swoich zespołów. Hierarchiczne schematy organizacyjne będą musiały być zbudowane na nowo, uwzględniając pracowników, którzy powinni dzielić się pomysłami z decydentami. Lepiej jest stworzyć organizację, w której wielkie idee mogą pochodzić z wewnątrz firmy – od każdego pracownika, niż z zewnątrz – od konkurencji. Indywidualne i kulturowe róznice mają duży potencjał do wprowadzania pozytywnych zmian. Trzeba tylko pokonać wszelkie wątpliwości i iść do przodu.

Poprawa wiąże się ze zmianami, doskonałość wiąże się z częstymi zmianami.
Winston Churchill

7. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Jeśli zapytasz właścicieli firm co dla nich jest najważniejsze, mogą po prostu powiedzieć, że zyski. Ale żyjemy w czasach, gdzie cały świat patrzy, firmy nie mogą być anonimowe i nie zwracać uwagi na sprawy społeczne, czy środowiskowe. Ludzie chcą robić interesy z firmami, które działają przejrzyście, uczciwie, etycznie i są społecznie odpowiedzialne. Budowanie zaufania wśród klientów, interesariuszy, pracowników, dostawców to długotrwały proces, który zaprocentuje w przyszłości.

8. Empatia i umiejętności miękkie ważniejsze niż zdolności techniczne. Umiejętności miękkie i komunikatywność zyskują na wartości. Zdolność rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z niejasnościami, dyplomacja, poufność, trafna ocena, zdolności adaptacyjne to pożądane cechy pracowników, na które wzrasta zapotrzebowanie. Liderzy projektów muszą rozwijać pozytywne i konstruktywne sposoby rozwiązania problemów w miarę ich powstawania.