Inteligencja emocjonalna – składnik sukcesu każdego lidera

paper_boats_hires

Każdy biznesmen zna historię o wysoce inteligentnym, wybitnie utalentowanym pracowniku, który zostaje przywódcą i… zawodzi. Każdy biznesmen zna również inną historię – o kimś z solidnymi, ale nie zadziwiającymi, zdolnościami intelektualnymi i technicznymi, kto awansował i odniósł sukces. To pokazuje jak trudno określić najważniejsze cechy, które czynią Cię przywódcą.

Badania pokazują, że najefektywniejsi liderzy są do siebie podobni w jednej kluczowej sprawie – wszyscy mają wysoki stopień inteligencji emocjonalnej. Nie oznacza to, że IQ i umiejętności techniczne nie mają znaczenia. One są wymagane dla stanowisk kierowniczych. Natomiast inteligencja emocjonalna jest konieczną i niezbędną cechą przywódcy. Bez tego, chociażbyś był osobą najlepiej wyszkoloną, z analitycznym umysłem i głową pełną pomysłów, nie staniesz się wielkim liderem. Poniżej przedstawię Ci, w jakich cechach objawia się inteligencja emocjonalna, wg kryteriów podanych przez Daniela Golemana.

Rozumienie własnych emocji, czyli umiejętność rozpoznawania i rozumienia swoich nastrojów, emocji, motywacji, a także ich wpływ na innych. Jak można rozpoznać tę cechę? Przede wszystkim jest to osoba szczera, która potrafi realistycznie ocenić siebie. Osoby o wysokiej samoświadomości są w stanie precyzyjnie i otwarcie mówić o swoich emocjach i o tym jak wpływają na pracę. To widać także już w procesie zatrudniania. Zapytaj kandydata o opisanie sytuacji, kiedy dał się ponieść emocjom i zrobił coś, czego później żałował. Osoby z dużą świadomością przyznają się do porażki i opowiedzą historię z uśmiechem na twarzy. Widać to także podczas oceny pracownika. Osoba świadoma swobodnie przedstawi swoje ograniczenia i mocne strony, a także będzie oczekiwała konstruktywnej krytyki. Natomiast osoby nieposiadające tej cechy, będą traktować wskazówki do poprawy jak zagrożenie lub oznakę porażki. Kolejnym znakiem rozpoznawczym osób, które rozumieją swoje emocje, jest ich pewność siebie. Dokładnie znają swoje możliwości i nie podejmują wyzwań, kiedy wiedzą, że sobie z nimi nie poradzą. Grają tylko mocnymi stronami.

Zarządzanie emocjami, czyli zdolność do kontrolowania i zmiany emocji, nastrojów. Osoba o takich umiejętnościach, jak większość ludzi rozpoznaje nastrój rozmówcy, ale też znajduje sposób, aby je kontrolować, a nawet skierować na dobre tory, co nie każdy potrafi. Dlaczego to takie ważne? Ludzie, którzy kontrolują swoje emocje i impulsy tworzą środowisko, gdzie panuje zaufanie i uczciwość. W takim miejscu konflikty są znacznie zredukowane, a wskaźnik produktywności utrzymuje się na wysokim poziomie. Przyciąga utalentowane osoby, które nie są skłonne do opuszczenia takiego środowiska. Po drugie, dzisiejszy biznes jest pełen zmian i niejednoznaczności. Firmy regularnie się rozpadają albo łączą. Osoby, które opanowały swoje emocje nie boją się zmian i dobrze sobie z nimi radzą.

Lider to nie jest osoba , która ma władzę nad innymi. Lider to osoba, która sprawia że inni odzyskują władzę nad sobą.
Bartłomiej Guzik

Samomotywacja, czyli pasja do pracy nie tylko z powodów finansowych. To także wytrwałość i energia w realizacji celów. To cecha widoczna u wszystkich wielkich przywódców. Dla nich ważne jest osiąganie samo w sobie, niemotywowane czynnikami zewnętrznymi jak np. wysokie wynagrodzenie. Mają pasję do samej pracy, szukają twórczych wyzwań, uwielbiają się uczyć, są dumni z wykonanej pracy i wykazują niesłabnącą energię do dalszego działania. Co ciekawe, osoby o wysokiej motywacji są optymistyczne, nawet jeśli wyniki są przeciwko im.

Rozpoznawanie emocji u innych, czyli zdolność do traktowania ludzi pod kątem ich reakcji emocjonalnej. Empatia jest dziś szczególnie ważna z trzech powodów: ze względu na większą rolę pracy zespołowej, szybkie tempo globalizacji oraz potrzebę zatrzymywania talentów. Rozważmy wyzwanie, jakim jest kierowanie zespołem. Czasami trudno jest wypracować kompromis pomiędzy dwoma osobami. Im więcej członków zespołu, tym jest to jeszcze trudniejsze. Lider musi być w stanie wyczuć i zrozumieć punkt widzenia każdego pracownika. Globalizacja jest kolejnym powodem rosnącego znaczenia empatii w przypadku liderów biznesu. Międzykulturowy dialog może łatwo doprowadzić do pomyłek i nieporozumień. Empatia jest antidotum. Ludzie empatyczni rozumieją znaczenie różnic kulturowych i etnicznych. W dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym, empatia odgrywa kluczową rolę w retencji talentów. Liderzy muszą wiedzieć, jak dać skuteczny feedback, kiedy oczekiwać większej efektywności, a kiedy odpuszczać.

Każdy z nas ma władzę, gdy jest całkowicie przekonany o słuszności tego, co robi.
Paulo Coelho

Utrzymywanie relacji międzyludzkich, czyli umiejętność znalezienia wspólnego języka do budowania relacji i interakcji z innymi. To nie tylko kwestia życzliwości. Ludzie o wysokich kompetencjach społecznych są przyjaźni, jednak mają w tym pewien cel: tak ukierunkować rozmówcę, aby myślał tak, jak oni tego chcą, czy w przypadku nowej strategii marketingowej, czy wprowadzenia nowego produktu. Ta cecha jest połączeniem poprzednich. Dobry przywódca musi efektywnie zarządzać relacjami, wykazywać empatię, a jego motywacja będzie bezużyteczna, jeśli nie będzie umiał przekazywać swojej pasji. Kompetencje społeczne umożliwiają liderom używanie inteligencji emocjonalnej w codziennej pracy.

Inteligencji emocjonalnej można się nauczyć. Proces ten jest trudny, czasochłonny i wymaga zaangażowania, ale korzyści jakie daje są nieocenione.